Projectrim

Interim Management

image.png

 

Team management

|

Programma management

|

Project management

Welkom bij Projectrim

Oprechte samenwerking leidt tot succesvolle resultaten, waarbij iedereen werkt aan een gemeenschappelijk doel. Het geheim tot succes is betrokkenheid, doorzettingsvermogen en vertrouwen in elkaars expertise.

Projectrim verzorgt interim management voor programma’s en projecten, met als kernelementen:
   -  Samenwerking, in de vorm van 'Partnership'
   -  Behalen van projectresultaten
   -  Continue focus op de behoefte van de organisatie


Lees in de Privacyreglement meer over het zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens door Projectrim
Projectrim beschijft duidelijk welke gegevens worden gebruikt en hoe u daar bezwaar tegen kunt maken. Uiteraard zorgen we ervoor dat de data veilig blijft.
 

Nieuws

Mei 2019

  • Afgelopen april is Projectrim gestart bij het Koning Willem 1 College. De behoefte is om twee essentiële projecten voor het college vorm te geven, vanaf analyse tot projectaanpak. Eén van de projecten sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen omtrent het introduceren van een centrale aanmeldmodule voor studenten. Dit landelijke project wordt vormgegeven door meerdere MBO-instellingen i.s.m. de overheid.
    Tevens vervult Projectrim de rol van Srum Master bij een omvangrijk en complex traject waarbij de doelstelling is dat een operationele datawarehouse-omgeving voldoet aan de architectuurprincipes van het Koning Willem 1 College. Hierbij is het migreren van producten vanuit de datawarehouse-omgeving een logische uitkomst.

 

Januari 2019

  • A.B. Software Consultancy is de grootste Exact partner voor de industrie in Nederland. Het bedrijf is vooral goed in het combineren van simpel organiseren en slim automatiseren. Met als hoger doel: uw groei versnellen. Slim, simpel en snel! 
    Het zorgzaam adviseren, organiseren en automatiseren vraagt om een helderen aanpak dat uiteindelijk leidt te snelle bruikbare producten. M.n. voor het laatste is Projectrim gevraagd om enerzijds deze projecten te sturen, anderzijds A.B. Software Consultancy te helpen in het verder professionaliseren van de discipline projectmanagement en delivery management. Natuurlijk met als doel om klanten van A.B. Software Consultancy optimaal te begeleiden tijdens implementaties.

 

November 2017

  • Projectrim is gestart bij Vitens, waarbij Jaap Ahoud is ingezet als Teammanager(a.i.) Technisch Applicatiebeheer. Betrokken bij de aansturing van medewerkers van Vitens alsmede medewerkers van leveranciers.
    Tevens levert Projectrim de nodige input voor het strategische resourceplan voor de afdeling ICT. Vitens ICT heeft een duidelijke zienswijze op het doorvoeren van digitale transities, waarbij ook de juiste betrokken professionals een rol spelen in deze verandering.

 

voet welkom